1. Uvodne določbe

Predmetni splošni pogodbeni pogoji za popravilo raznovrstnih naprav (v nadaljevanju: splošni pogoji) družbe Elgem, trgovina in storitve, d. o. o., Industrijska ulica 7, 2230 Lenart v Slov. goricah (v nadaljevanju: družba) so sestavni del ponudb in pogodb o popravilu opreme (v nadaljevanju: storitev), sklenjenih med družbo in pravno ali fizično osebo (v nadaljevanju: stranka).

Predmetni splošni pogoji predstavljajo sestavni del vseh pogodb oziroma dogovorov, sklenjenih med družbo in stranko, ter se nanašajo na vsako naročilo stranke, povezano s storitvijo (ponudba, predračun, naročilo, pogodba …). Z vstopom v poslovno razmerje z družbo (za vstop v pravno poslovno razmerje se štejejo sprejem ponudbe, izdaja in/ali potrditev naročila, sprejem in/ali potrditev predračuna, sklenitev pogodbe – v nadaljevanju: pogodba) se šteje, da stranka s temi splošnimi pogoji izrecno soglaša in se z njimi v celoti strinja. Prav tako stranka izrecno priznava, da se za vsa razmerja med njo in družbo uporabljajo splošni pogoji storitev in drugi splošni pogoji družbe.

Splošni pogoji storitev so objavljeni na spletni strani zombi.si, prav tako se v fizični obliki hranijo na sedežu družbe. Stranka je s splošnimi pogoji seznanjena z besedilom same pogodbe. S tem se šteje, da so stranki splošni pogoji znani, s sklenitvijo pogodbe pa stranka izjavlja, da je splošne pogoje prebrala in se z njimi v celoti seznanila.

2. Ocene stroškov

Čeprav se trudimo biti čim bolj natančni pri vseh ocenah, ne zagotavljamo, da je naša ocena vseobsegajoča in dokončna. Pogosto je zelo težko ali nemogoče prepoznati vse težave, ki vplivajo na napravo, dokler naprave ne popravimo. Naše ocene se lahko med servisiranjem vaše naprave spremenijo, saj se lahko po popravilu primarne napake pokažejo tudi druge napake katere prej niso bile prepoznavne. Če bo prišlo do spremembe ocene, vas bomo o tem obvestili. Kot obvestilo šteje telefonski klic ali pisno (SMS sporočilo, e-poštno sporočilo, priporočena pošta). Naša začetna ocena bo vedno ostala veljavna v okviru storitev, lahko se zgodi, da po podrobnem pregledu naprave prvotna storitev morda ni potrebna ali ne bo rešila težave.

Pregled naprave je brezplačen samo v primeru, da se stranka odloči za popravilo naprave.

3. Tveganja popravila

Popravila elektronike so nepredvidljiva. Naprave morda ne bo mogoče popraviti ali pa se med popravilom trajno poškoduje in postane neuporabna. Komponente se sčasoma poslabšajo in lahko brez opozorila odpovejo, zlasti na napravah katere so bile v stiku s tekočino, kjer se lahko s časom pokažejo znaki oksidacije, korozije in rje.

Stranka soglaša, da se za potrebe diagnostike na napravi odstrani geslo, starševski nadzor in da se naprava tovarniško ponastavi.

4. Omejena garancija

Za vsa popravila ponujamo 60-dnevno garancijo. Če se težava iz prvotnega delovnega naloga iz katerega koli razloga ponovi v 60 dneh, bomo storitev ponovno izvedli brez doplačila. Garancija ne krije težav, ki se lahko razvijejo v garancijskem roku in niso povezane z opravljenimi storitvami.

Ponavljanje prvotnih simptomov ali težav, ki so nastale zaradi napake ali malomarnosti uporabnika v 60-dnevnem garancijskem roku, vključno, vendar ne omejeno na fizične poškodbe (padci, izpostavljenost ekstremnim temperaturam), poškodbe nastale zaradi stika s tekočino (politje ali potopitev naprave), električna škoda (nepravilna ozemljitev, stik s slabo delujočimi ali poškodovanimi električnimi omrežji) se garancija družbe razglasi za nično.

Če je naprava bila odpirana, servisirana ali poškodovana s strani stranke ali nepooblaščene osebe v garancijskem roku, omejena garancija ni veljavna. To vključuje, vendar ni omejeno na počene/zlomljene zaslone, vdolbine na ohišju, notranje poškodbe, ki niso bile prisotne v času prvotnega popravila, poskuse odpiranja ali spreminjanja naprave ali katero koli drugo dejanje, naključno ali namerno, zaradi česar je lahko naše popravilo neuspešno.

Nekatere storitve, ki jih izvaja družba, lahko razveljavijo garancijo proizvajalca. S sprejemom storitve razumete in se strinjate, da ne odgovarjamo za razveljavitev garancije proizvajalca.

Če vaša naprava v 60 dneh od prejema naprave ne deluje pravilno, bomo popravilo ponovno izvedli brez dodatnih stroškov. Težava mora biti povezana z izvirnim servisnim/delovnim nalogom. Če težava ni povezana, boste o stroških obveščeni, preden nadaljujemo s popravilom. Pred ponovnim poskusom popravila ne vrnemo do sedaj plačanih storitev. Vračila se izvedejo le, če vaše naprave ne moremo popraviti, razen stroškov pošiljanja.

5. Redna garancija

Vsi novi izdelki imajo garancijo uvoznika ali proizvajalca ter tako zagotovljeno servisiranje. Pri uveljavljanju garancije veljajo pogoji navedeni na garancijskem listu, ki je priložen vsakemu izdelku. Garancijo lahko uveljavljate z garancijskim listom, računom in drugimi dokumenti, ki so navedeni na računu.

Pri uveljavljanju pravic iz naslova garancije upoštevate, da garancija praviloma ne velja za: potrošni material, baterije, Ni-Cd, NiMH in druge akumulatorje.

Garancija ne velja pri:

  • okvarah nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela….)
  • če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja
  • pri spremembah na aparatu
  • pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu
  • pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb
  • pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka
  • pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja.

6. Ocenitev časovnega obdobja za popravila

Ponosni smo na hitrost popravil, vendar na številne dejavnike, ki določajo dolžino vašega popravila, ne moremo vplivati. Poskušali bomo vašo napravo servisirati v najkrajšem možnem času po vrstnem redu, kot je bila prejeta. Številna naša popravila so končana v 1- 48 urah, vendar ne moremo zagotoviti trajanja storitve. Vsa sklicevanja na servisne roke na naši spletni strani ali v promocijskem gradivu so naše najboljše ocene, ki temeljijo na predhodnih izkušnjah in ne bi smele predstavljati natančnega časovnega okna ali zagotavljati kakršnega koli jamstva za čas servisiranja.

7. Postopek dobave nadomestnih delov

Če storitev zahteva servisni material za dokončanje in ga trenutno ni na zalogi, vas bomo pred naročilom servisnega materiala kontaktirali in pojasnili zakaj je določen del potreben, o morebitnih s tem povezanih stroškov ter okvirni dobavni čas. Zaradi časa dostave, na katerega ne moremo vplivati, je naša najboljša ocena in ni namenjena zagotavljanju prihoda do določenega datuma. Če želite obdržati svojo napravo, dokler ne pridejo deli, bo potrebna nepovratna varščina v višini 50% stroškov naročenih delov. Družba praviloma ne uporablja delov, katere prinesete/pošljete zraven naprave, saj ne moremo preveriti če deli delujejo in ali bodo dobro ustrezali vaši napravi. Za nadomestne dele, ki jih ni dobavila družba ne velja nobena garancija. Z nabavo lastnih delov potrjujete, da razumete in se strinjate, da kakršno koli delo, ki ga opravimo ni zajeto v omejeno garancijo družbe ali katero koli drugo garancijo. Prav tako se strinjate, da se odpovedujete kakršni koli pritožbi za nastalo škodo na vaši napravi zaradi okvarjenih ali nezdružljivih delov.

8. Provizija za poskus popravila

Za naprave katerih so bili predhodni poskusi popravil s strani stranke ali drugega servisa se zaračuna provizija za popravilo. V primeru, da je popravilo ne uspešno se zaračuna provizija v razponu od 5€ do 80€ za poskus popravila naprave (čas, material).

9. Podatki

Družba ne odgovarja za izgubo podatkov na diskih ali ostalih medijih. Če je popravilo ne uspešno in se stranka odloči za menjavo matične plošče ali menjavo naprave se podatki nepovratno izbrišejo, razen v primerih ko jih je tehnično možno prenesti.
Če smatramo da bo popravilo povzročilo izgubo podatkov, vas bomo obvestili in vam ponudili varnostno kopijo vaših podatkov z doplačilom. Zaradi kompleksne narave elektronskih naprav pa vnaprej ne moremo garantirati kaj se lahko zgodi z vašimi podatki v vsaki situaciji. Priporočamo vam, da varnostno kopirate vse pomembne datoteke in dokumente preden napravo osebno prinesete ali pošljete na servis.

10. Prevzem in skladiščenje

Zaradi naše omejene zmogljivosti skladiščenja bomo naprave zadržali do 60 dni po tem, ko vas bomo obvestili, da je naprava pripravljena na prevzem. Če se v tem roku naprava ne prevzame jo smatramo kot opuščeno, družba pa ima pravico napravo prodati za povrnitev stroškov storitve in porabljenega materiala ali pa jo bomo reciklirali, če ne deluje. Ne moremo jamčiti, da naprava ne bo zavržena po končanem 60 dnevnem obdobju, zato je zelo pomembno, da napravo pravočasno prevzamete ali pa se dogovorite z družbo da napravo shranijo dokler je ne prevzamete. Za dogovor o prevzemu po 60 dneh se vam zaračuna 40€ ležarine na mesec.

11. Povzetek

Z oddajo naprave na servis se strinjate s pogoji, navedenimi zgoraj in razumete s tem povezana tveganja. Prav tako se zavedate, da družba ne bo odgovorna za izgubo podatkov ali kakršno koli škodo, ki jo utrpi vaša naprava zaradi popravila. Če se naprava vklopi, priporočamo, da varnostno kopirate podatke.